Стани по-умен

Стани по-умен

Ако вашите тийнеджъри се мислят за много знаещи, умни и интелигентни, е време да ги поизпитаме! Партито се състои от логически въпроси, логически задачи, игри, изискващи мислене, и викторина с въпроси. Ако усетим, че техните мозъци прегряват, веднаги им даваме тежката задача да разпуснат.

Внимание: партито е строго интелигентно!